Menu

XVI Dni

Miernictwa Górniczego
i Ochrony Terenów Górniczych

Chęciny
7-9 października 2021pod patronatem honorowym
J.M. Rektora AGH w Krakowie
Prof. dr. hab. inż. Jerzego Lisa
pod patronatem honorowym
Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
Dr. inż. Adama Mirka
pod patronatem honorowym
J.M. Rektora AGH w Krakowie
Prof. dr. hab. inż. Jerzego Lisa
pod patronatem honorowym
Prezesa
Wyższego Urzędu Górniczego
Dr. inż. Adama Mirka


AGH w Krakowie WGGiIŚ AGH w Krakowie KOTGGiGG Politechnika Śląska GIG ISM
AGH w Krakowie WGGiIŚ AGH w Krakowie
KOTGGiGG Politechnika Śląska
GIG ISM
AGH w Krakowie
WGGiIŚ AGH w Krakowie
KOTGGiGG
Politechnika Śląska
GIG
ISMKonferencja


Konferencja pod hasłem „Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych” jest tradycyjnym forum spotkań kadry zakładów górniczych, pracowników nauki, przedstawicieli urzędów górniczych i jednostek administracji państwowej i samorządowej, zainteresowanych problemami miernictwa górniczego, oddziaływania górnictwa oraz ochrony środowiska na terenach górniczych.

Kolejna XVI już edycja konferencji ma na celu twórczą wymianę poglądów i doświadczeń w zakresie zmian mogących mieć wpływ na pozycję mierniczego górniczego w procesie modernizacji i likwidacji kopalń, doskonalenia metod rejestrowania i dokumentowania postępów eksploatacji oraz jej skutków w górotworze i na powierzchni terenu, a także wiarygodnego przewidywania niekorzystnych zjawisk oraz ograniczenia ich skutków w obiektach budowlanych.

Jubileusz


Konferencja jest okazją do świętowania ważnego dla polskiego miernictwa górniczego jubileuszu.
W 1920 roku powstał pierwszy w niepodległej Polsce Zakład Geodezji i Miernictwa Górniczego, który obecnie funkcjonuje pod nazwą Katedry Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej WGGiIŚ AGH. Dopiero teraz, z uwagi na pandemię możemy oficjalnie obchodzić tak ważne dla wszystkich mierniczych stulecie, dlatego najserdeczniej zapraszamy do uczestnictwa w konferencji i wspólnego świętowania Jubileuszu oraz rozpoczęcia drugiego wieku działalności naukowej i dydaktycznej Katedry.Informacje


Tematyka konferencji

Planowane są następujące sesje tematyczne:

- Rola administracji rządowej i samorządowej w procesie przeobrażeń w branży górniczej;
- Ochrona terenów w procesie likwidacji i modernizacji zakładów górniczych;
- Przekazywanie dokumentacji likwidowanych kopalń do Archiwum WUG;
- Nowoczesne technologie w miernictwie górniczym;
- Ocena zagrożeń i profilaktyka budowlana dla obiektów na terenach górniczych;
- Rola mierniczego górniczego w świetle przepisów dotyczących górnictwa odkrywkowego i otworowego;


Miejsce i czas

Konferencja odbędzie się w dniach 7-9 października 2021 roku w Chęcinach w trybie hybrydowym. Miejscem zakwaterowania uczestników konferencji oraz odbywania się sesji konferencyjnych będzie pięknie położone i nowocześnie wyposażone Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Warszawskiego w Chęcinach.

Zapraszamy do zapoznania się z ośrodkiem: www.eceg.uw.edu.pl


Sposób organizacji konferencji

Ze względu na aktualną sytuację pandemiczną konferencja odbywać się będzie hybrydowo, tj. tradycyjnie (sesje w miejscu zakwaterowania) oraz on-line (transmisja obrad oraz zdalne połączenie z uczestnikami konferencji). Planujemy przeprowadzenie jednej z sesji w języku angielskim, która będzie odbywać się on-line.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany trybu konferencji z hybrydowego na wyłącznie on-line, w przypadku wprowadzenia nowych obostrzeń w planowanym terminie konferencji.


Opłaty konferencyjne

Opłaty konferencyjne wynoszą:

1 500.00 zł (brutto) [ 1 219.51 zł (netto) + 23% VAT ] – wpłata do 30 sierpnia 2021 r.
1 700.00 zł (brutto) [ 1 382.11 zł (netto) + 23% VAT ] – wpłata po 30 sierpnia 2021 r.
400 zł (brutto) [ 325.20 zł (netto) + 23% VAT ] – opłata za uczestnictwo on-line

Opłata za uczestnictwo tradycyjne obejmuje udział w konferencji, opłatę za zakwaterowanie i wyżywienie, udział w spotkaniach towarzyskich oraz materiały konferencyjne. Natomiast opłata on-line dotyczy możliwości zdalnego uczestnictwa w sesji oraz oglądania transmisji z sesji konferencyjnych.

Opłatę konferencyjną prosimy wpłacić na poniższe konto:

Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30, 30-059 KRAKÓW
NIP: 677 228 96 47

Bank PEKAO S.A.
Konto: 04 1240 4575 1111 0010 2119 8239
z dopiskiem „XVI Dni Miernictwa i Ochrony Terenów Górniczych, nazwisko i imię uczestnika”

Oferujemy możliwość odpłatnej prezentacji firm w czasie trwania konferencji po uprzednim uzgodnieniu z komitetem organizacyjnym.


Referaty na konferencję

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji do zgłaszania referatów z zakresu tematyki konferencji. Prezentację referatu prosimy przesłać drogą mailową na adres biura konferencji (e-mail: 16dmg@gmail.com) w terminie do 15 września 2021r.

Zgłoszone artykuły będą kwalifikowane przez Komitet Naukowy do wygłaszania i publikacji w punktowanych wydawnictwach, natomiast tytuły i streszczenia wszystkich referatów będą zamieszczone w materiałach konferencyjnych.
Rejestracja


Rejestracja uczestników została zakończona

Komitety


Mgr inż. Piotr Wojtacha – V-ce Prezes WUG
Prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski – Dziekan WGGiIŚ AGH, Prezes PK ISM
Prof. dr hab. inż. Franciszek Plewa - Dziekan Wydziału Górnictwa P.Śl.
Prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek - Dyrektor GiG


Prof. Mieczysław Milewski
Prof. Edward Popiołek
Prof. Jan Pielok
Prof. Jacek Szewczyk


Dr hab. inż. Wojciech Jaśkowski, prof. AGH
Dr hab. inż. Zygmunt Niedojadło, prof. AGH
Dr hab. inż. Zbigniew Szczerbowski, prof. AGH
Dr hab. inż. Tomasz Lipecki, prof. AGH
Dr hab. inż. Agnieszka Malinowska, prof. AGH
Dr hab. inż. Tomasz Stoch, prof. AGH
Dr hab. inż. Artur Krawczyk, prof. AGH
Dr hab. inż. Karol Firek, prof. AGH
Dr hab. inż. Janusz Rusek, prof. AGH
Prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
Dr hab. inż. Violetta Sokoła-Szewioła, prof. P.Śl.
Dr hab. inż. Ryszard Mielimąka, prof. P.Śl.
Dr hab. inż. Andrzej Kowalsk, prof. GiG
Dr hab. inż. Marian Kawulok - ITB


Dr hab. inż. Tomasz Lipecki, prof. AGH – przewodniczący
Dr hab. inż. Tomasz Stoch, prof. AGH – v-ce przewodniczący
Dr inż. Paweł Sopata
Mgr inż. Artur Wójcik
Mgr inż. Karolina Matwij
Mgr inż. Agnieszka Ochałek
Mgr inż. Dawid Mrocheń
Kontakt


e-mail 16dmg2021@gmail.com
html 16dmg2021.agh.edu.pl
Telefony +48 12 617 22 87

+48 12 617 22 56

+48 12 617 44 82
Adres Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH
Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki
i Geodezji Górniczej

Al. Mickiewicza 30, paw. C-4
30-059 KRAKÓW

Kontakt w sprawach finansowych Joanna Pilch-Dobrowiecka
Fundacja dla AGH

Biuro Fundacji
ul. Czarnowiejska 50b/2
30-059 KRAKÓW

tel: 12 617 46 04
fax: 12 617 46 05

e-mail: f-agh@agh.edu.pl

html: www.fundacja.agh.edu.pl